Alt

Képes Norbert Péter

szociálpedagógus, mediátor
kuratóriumi elnök

Közösségi Alapítvány. Két nagyon egyszerű magyar szó, közösség és alapítvány. Könnyen és jól érthető szavak. Közösségi, mert egy földrajzi területet jelent, esetünkben Miskolcot, és egyben egyfajta lokálpatrió-kört, akik különösen kötődnek a helyhez ahol élnek, ahol dolgoznak. Alapítvány, mert helyi forrásokat szervez, a környéken adományokat gyűjt, támogatásokat oszt. Közösségi, mert közben építi a helyi közösség tagjai közötti kapcsolatot. Olyan emberekre épít, akik természetes módon nem találkoznának, mert más az érdeklődésük, más módon élik az életüket. Alapítvány, mert ebben próbál meg szerepet betölteni, a szükségletek a források és az ötletek között. Az elképzeléstől a megvalósításig eljuttat egy ötletet.

 

Alt

Kiss Kriszta

fejlesztőpedagógus
kuratóriumi tag

Nagyon fontos tulajdonsága a közösségi alapítványnak, hogy nincs egyetlen ügye. Megszokottabb Magyarországon, hogy a civil szervezetek egyetlen egy ügy köré szerveződnek. Ellentétben a közösségi alapítvány célja az, hogy az egész területet ahol működik fejlessze, élhetőbbé, szerethetőbbé tegye. A dolga ebben, hogy az ez ügyben szerveződő civil kezdeményezéseket előhozza a közösségből és azokat támogassa. A közösségi alapítvány kuratóriuma és a közösségi alapítvány adományozói, finanszírozói döntik el, hogy melyek azok a civil kezdeményezések amiket ők fontosnak, megvalósíthatónak és segítségre szorulónak gondolnak. 2016 augusztusában lett bejegyzett az alapítvány, amikor azt éreztük, kellő támogatottsággal és erőforrással, kialakult koncepcióval és szakmai tervekkel rendelkezünk a sikeres működéshez. Magyarországon második közösségi alapítványként alakultunk meg.

 

Alt

Bodnár Erika

közgazdász
kuratóriumi tag

Három alapvető tevékenysége van a közösségi alapítványnak, adománygyűjtés, adományosztás és a közösségépítés. A kiemelt cél a közösségépítés, de az adománygyűjtés és osztás is erősen ehhez kötődik. Az adományszervezési feladat nem más mint megkeresni és megszólítani a térség tehetős embereit, a helyi lakosságot. De ebben a koncepcióban az a szép, hogy akinek pénze van az pénzt ad, akinek ideje van az munkát rak bele, akinek jó ötlete van azt hozhatja, akinek kapcsolatrendszere az pedig azzal segíti a közös tevékenységet. A lényeg, hogy mindenki bekapcsolódhasson a munkába, tehát a közösségépítés. Az adományozó beleszólhat, hogy mire menjen az adomány, voksolhat milyen kezdeményezés legyen támogatva. Az alapítvány pedig ezt követően lehetőséget teremt arra, hogy végigkövesse mire lett felhasználva a támogatása, az adott összegből hogyan valósul meg a projekt. Közben megismeri azokat a személyeket, akik az általa támogatott tevékenységeket megvalósítják. Közös sikert érnek el, ahol a támogató és a megvalósító között szoros együttműködés, kapcsolat alakul ki. Megnő a kötődés, mind a helyi személyek, mind a város felé, ezzel tovább erősítve a közösségépítést, a társadalmi szolidaritást.

 

Alt

Hangóné Birtha Melinda

református lelkész
kuratóriumi tag

Közösségépítés, közösségszervezés, közösségfejlesztés helyett szeretnénk a kötődés fogalmát használni és egyben népszerűsíteni is. A közösségi alapítvány olyan ügyeket szolgálhat, melyek elgondolkoztatják az embereket arról, hogy mi közük ehhez a helyhez ahol élnek, ahol dolgoznak. Mi azt tapasztaljuk, hogy Miskolcon az embereknek szükségük van a választásra és a kötődésre. Ez az egészséges arány meg kell hogy legyen. Rengeteg ember keresgeti a szálakat, hogy saját környezetében találjon egy olyan pontot, ami megtartja. Lehet, hogy valakinek az a hasznos, hogy tanácsokat adjon, vagy hasznos kapcsolatokat tudjon adni, vagy egyszerűen csak meg akar valamit valósítani és társakat keres hozzá.Mi azt tudjuk felvállalni, hogy folyton-folyton ingereljük az embereket, hogy mi van a fejükben, milyen kérdés mozgatja őket és megpróbáljuk összeszervezni, összehozni a legkülönbözőbb embereket a cselekvéshez, megvalósításhoz. Ezek a kis hajszálerek összetarthatják a helyi közösséget. Ezeknek a kapcsolatoknak az erősítése a legnagyobb missziója a közösségi alapítványnak.

 

Alt

Mohácsi Gábor

vállalkozó
kuratóriumi tag

A Térerőt egy nagyon jó, megbízható csapatnak tartom. Nem ismerek Miskolcon más, a Térerőhöz hasonló szervezetet, amelyik ennyire szorgalmas, törekvő és újdonság-kereső lenne. Tevékenységüket fiatalos lendülettel, teljes odaadással végzik.

 

Alt

Szikora Zsuzsanna

szolgáltatási központ vezető
kuratóriumi tag

A Visegrádi országokban, például Lengyelországban bevett támogatási forma az ösztöndíj program, tehetséges fiatalok hosszútávú támogatása tanulmányaikban. Ez sokszorosan megtérül, mert ezzel a felnövekvő gyerek kötődése megnő az őt támogató közösséghez, aktivistájává válhat a szervezetnek, majd később pedig befizetőjévé lesz a közösségi alapítványnak. A finanszírozás ezzel válik hosszútávon fenntarthatóvá.

 

Alt

Szőllősi Andrea

vállalkozó
kuratóriumi tag

Néhány terület, amivel állandóan munkája van a  közösségi alapítványnak. Első a kapcsolatépítés helyben. Folyamatos feladatunk, hogy különböző szereplőket megtaláljunk, megismerkedjünk, beszélgessünk, elmenjünk a rendezvényére, meghívjuk a saját rendezvényeinkre, eseményeket szervezzünk és részt vegyünk másokén. Egyáltalán próbáljuk megismerni azt a környezetet, ahol élünk, amiben a Térerő dolgozni kíván. Mi 2014-2016 között legalább 100 helyi szereplővel ültünk le beszélgetni. Rengeteg civil és városi rendezvényen vettünk részt, és magunk is rendeztünk 3 rendezvényt. Ezen rendezvények egyik legfontosabb szála, hogy vendégeinket megszólítsuk és minél többet beszéljünk a Térerőről, minél több információt osszunk meg az alapítványról, céljainkról. Illetve arról, hogy ezen kezdeményezés nyitott minden ötletre, minden ember csatlakozására. Ezen kapcsolatok mint a hagyma héjak kapcsolódhatnak, rakódhatnak egymásra, és egy nagyon hiteles csokrot alkothat.Létrejön egy működő cselekvő folyamat, amihez csatlakozni lehet. Ha egyedül vagy és társakat keresel, akkor csatlakozhatsz és segítséget kapsz, ha mindened megvan és csak konkrétan pénzt szeretnél egy helyi ügy előremozdításáért megvalósításáért, akkor a közösségi alapítvány ezt is képes hozzátenni.

 

Alt

Szunyogh Szilvia

pedagógus
kuratóriumi tag

A közösségi alapítvány koncepció lényegi eleme és célja, hogy hosszútávon alapokat hozzon létre és a különböző célra létrehozott alapokból 300-400 ezer forintonként támogatásokat osszon. Nem zárja ki a lehetőségét annak, hogy adjon nagyobbat, de azt gondolja, hogy ebből az összegből komoly lakótelepi ügyek, kisebb nagyobb térrendezések, szolgáltatások finanszírozhatóak. Pár száz ezer forint a helyi cselekvések kapcsán egy komoly összeg, ami jócskán képes lendíteni.